CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

AIRTOX

Ngày cập nhật lần cuối - 10.03.2020


Chính sách bảo mật


Chúng tôi, AIRTOX® Industries A/S, coi trọng sự riêng tư cá nhân của bạn. Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo cách tốt nhất có thể và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành. Thông qua chính sách bảo mật này, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi AIRTOX.


Ai đang thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và ai là người kiểm soát dữ liệu?

Người kiểm soát dữ liệu cá nhân bạn gửi cho chúng tôi bằng trang web và biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi, là công ty Đan Mạch AIRTOX Industries A/S. AIRTOX cũng chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.


AIRTOX® Industries A/S

Kongevejen 155

DK-2830 Virum

ĐAN MẠCH


Công ty đăng ký: CVR - Det Centrale Virksomhedsregister '

Số CVR: 36467614  

Số đăng ký VAT: DK36467614


Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn ở đâu và chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với ai?

Dữ liệu được lưu trữ an toàn trên đám mây và máy chủ của các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người đang thay mặt và sử dụng thông tin của bạn để cung cấp Dịch vụ và giúp chúng tôi thực hiện các hoạt động kinh doanh như (xử lý thanh toán, cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc lưu trữ). Các công ty này được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi.


Dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để gửi cho bạn bản tin, lời mời tiếp thị, lời mời sự kiện và khảo sát thông tin qua email, cũng như cá nhân hóa quảng cáo của chúng tôi theo sở thích của bạn. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn liên hệ với bạn về các mẫu đơn đặt hàng trước và để trả lời tin nhắn của bạn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng qua email, tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi điện thoại.


Dữ liệu nào đang được thu thập và xử lý?

Tình huống khi chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của bạn có thể như sau:Chúng tôi sẽ thu thập các loại dữ liệu sau đây:AIRTOX trang web cũng thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân thuộc loại mà trình duyệt web và máy chủ thường cung cấp, chẳng hạn như:


AIRTOX trang web đang sử dụng Google Analytics nhưng chúng tôi đang sử dụng ẩn danh các địa chỉ IP, vì vậy không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập cùng với nó.


AIRTOX trang web đang sử dụng dịch vụ quảng cáo và tiếp thị lại của Google Ads để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng nó để quảng cáo cho những khách truy cập trước vào trang web của chúng tôi để họ có thể xem các sản phẩm mới hoặc quay lại kết thúc hoạt động mà họ chưa hoàn thành. Quảng cáo có thể ở dạng văn bản trên trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc dưới dạng biểu ngữ trên các trang web trong Mạng hiển thị của Google.


AIRTOX trang web đang sử dụng Facebook PIXEL để theo dõi lưu lượng truy cập trang web, tạo đối tượng để nhắm mục tiêu lại trên Facebook hoặc theo dõi chuyển đổi từ quảng cáo Facebook của bạn.


Đối với tất cả các hoạt động và nhiều hơn nữa, AIRTOX sử dụng trang web cookies, tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn. Nếu bạn quan tâm đến những gì cookies chúng ta sử dụng hay làm thế nào để từ chối chúng ta sử dụng nó, vui lòng truy cập Cookies Chính sách.


Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu là gì?

Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn khi bạn đồng ý nhận bản tin hoặc bạn đồng ý liên hệ với chúng tôi.


Cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn hoàn toàn tự nguyện, nhưng chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn dịch vụ bản tin hoặc liên hệ với bạn mà không có những dữ liệu đó.


Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bản tin, đề nghị tiếp thị, khảo sát thông tin và thông tin liên hệ cho đến khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.


Bạn có quyền.


Quyền truy cập

Bất cứ lúc nào bạn có quyền yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi lưu trữ và xử lý. Bạn có thể liên hệ AIRTOX và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân của bạn qua email.


Quyền cải chính

Nếu thông tin không chính xác, bạn có quyền yêu cầu cải chính dữ liệu cá nhân của mình. Điều này cũng bao gồm quyền có dữ liệu cá nhân không đầy đủ hoàn thành.


Quyền xóa, quyền bị lãng quên

Bạn có quyền xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập từ bạn bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý dựa trên việc xử lý.


Quyền hạn chế xử lý

Bạn có quyền yêu cầu AIRTOX để hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, đặc biệt khi một trong những điều sau đây xuất hiện:Quyền di động

Mỗi lần, trên cơ sở sự đồng ý của bạn, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn theo cách thức tự động, bạn có quyền lấy bản sao thông tin của mình. Điều này chỉ bao gồm thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được. Bạn có quyền truyền dữ liệu cho bên thứ ba.


Quyền đối tượng

Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên AIRTOX lợi ích hợp pháp. Chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các căn cứ hợp pháp cho quy trình sẽ ghi đè lên lợi ích và quyền lợi của bạn hoặc do khiếu nại pháp lý.
Bạn có quyền phản đối tiếp thị trực tiếp, bao gồm phân tích hồ sơ được thực hiện cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không còn xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.


Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

Nếu bạn xem xét chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách vi phạm quy định GDPR, bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi về vấn đề này. Bạn cũng có quyền đưa ra khiếu nại cho cơ quan giám sát.


Làm thế nào bạn có thể thực hiện các quyền của bạn?

Bất cứ khi nào bạn muốn liên hệ với chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi gửi email đến địa chỉ này [email được bảo vệ]


Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Dịch vụ và hoạt động kinh doanh của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, đôi khi chúng tôi cần phải thay đổi Chính sách quyền riêng tư này. AIRTOX bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào và đôi khi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định trong đăng ký của bạn) hoặc bằng thông báo trên Trang web này về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách bảo mật này. Vui lòng xem lại chính sách này định kỳ và đặc biệt là trước khi bạn cung cấp bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào. Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày được chỉ ra ở trên. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ cho thấy sự đồng ý của bạn với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư được sửa đổi đó.